بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۲۱۳۵

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

چگونگی تنظیم اظهارنامه متروکه جهت مانده کالاهای ترخیص درصدی که هنوز کد رهگیری بانک ارائه ننموده اند.

 

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۲۱۳۵

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

خطاب به مدیر کل محترم بازرسی و مدیریت عملکرد

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

بازگشت به رونوشت نامه شمارۀ ۲۴۵۱۵۱‏/۱۴۰۰ مورخ ۲۷‏/۰۲‏/۱۴۰۰ موضوع نحوه تنظیم اظهارنامه متروکه جهت کالاهای ترخیص درصدی اعلام می دارد باتوجه به اینکه محموله های ترخیص درصدی با صدور مجوز خاص از گمرک ترخیص می شوند و اظهارنامه در مرحله صدور مجوز بارگیری تا اخذ و ارائه کد رهگیری باقی می ماند، لذا چنانچه تا پایان مهلت زمانی ماده ۲۴ اقدامی در ارائه کد رهگیری از سوی صاحب کالا صورت نگیرد، اظهار نامه از مرحله صدور مجوز بارگیری بازگردانی شده و با تفکیک قبض انباربه میزان درصد ترخیص شده از کالا و باقی مانده و متعاقبا اصلاح مندرجات اظهار نامه به میزان محموله خارج شده اقدام و مجددا اظهار نامه به مرحله صدور مجوز بارگیری ارسال و در انتظار کد رهگیری باقی می ماند، که در این حالت ضمن اقدام گمرک در اجرای تکلیف قانونی جهت متروکه کردن کالا، تسویه ارزی صاحب کالا صرفا به میزان کالای خارج شده میسر می باشد.

علی وکیلی / مدیر کل دفتر واردات

بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۲۱۳۵

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید