بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۲۳۲۵۲۳

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۲۳۲۵۲۳

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۲۳۲۵۲۳

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

خطاب به معاون محترم امور گمرکی، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون برنامه ریزی و امور بین الملل

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

نظر به ضرورت تنقیح و بازنگری بخشنامه های صادره مبتنی بر قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، و در راستای بند ۱۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شورای معاونین خواهشمند است دستور فرمایید آن معاونت محترم و دفاتر تخصصی تابعه، حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به بازنگری و اصلاح بخشنامه های صادره اقدام و ضمن تفکیک بخشنامه های ملغی الاثر شده، مهلت منقضی و مستلزم اصلاح بر اساس قوانین و مقررات اصلاحی ابلاغی، نسبت به احصاء بخشنامه های لازم الاجرا در قالب یک مجموعه تنقیحی ( مشتمل بر آخرین بخشنامه های لازم الاجرا در هر حوزه) اقدام و مراتب به گمرکات ابلاغ گردد، به نحوی که حاصل این اقدام، کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها، و آیین نامه های لازم الاجرای مرتبط با رویه های گمرکی در قالب یک مجموعه گردآوری گردد که امکان چاپ و انتشار آن و استفاده کلیه خدمت گیرندگان حوزه تجارت را فراهم نماید و نتیجه به این معاونت و حوزه ریاست کل منعکس نمایند.

ابراهیم نقدی / معاون حقوقی و نظارت

بخشنامه درخصوص بازنگری و اصلاح بخشنامه های صادره

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید