تولیدکنندگان در معافیت‌های گمرکی در اولویت هستند

نوشته شده توسط مدیریت وب سایت
دسته‌بندی:

تولیدکنندگان در معافیت‌های گمرکی در اولویت هستند

به گزارش روز جمعه ایرنا از گمرك ایران، «مهدی میراشرفی» به برنامه‌های گمرك ایران در راستای حمایت از تولید اشاره كرد و افزود: گمرك ایران به عنوان تصمیم گیرنده و وضع كننده معافیت‌های گمركی نیست، اما می ‌تواند پیشنهادهایی را پس از بررسی بازخوردهای قوانین و معافیت‌ها از سازمان های ذیربط دریافت و ارائه كند.
رییس كل گمرك ایران اظهار داشت: در پیشنهادهای گمرك به صورت مشخص، معافیت‌ها به سمت تولیدكنندگان هدایت می‌ شود؛ درواقع معافیت برای تولیدكنندگانی اعمال می شود كه امكان تولید محصولات مورد نیاز را در داخل كشور ندارند.
میراشرفی درخصوص قاچاق كالا و برنامه‌های مقابله با آن نیز گفت: امروز با قاچاق از طریق مبادی رسمی كشور مواجه نیستیم و در این زمینه گمرك ایران با هرگونه قاچاق مقابله می كند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت: در بحث مناطق آزاد نیز گمرك مكلف به حضور است و بر ورود و خروج كالا در این مناطق نظارت خواهد كرد.
به گزارش ایرنا، گمرك جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سال 2017 رتبه نخست را كسب كرد و ژاپن در رتبه دوم قرار گرفت.
اكنون مبادی عمده ورودی كشور به ایكس‌ری مجهز شده‌اند. مبادی مهم گمركی به 16 دستگاه ایكس‌ری مجهز شدند و 23 دستگاه، متولی صدور مجوز برای ترخیص كالا هستند و 24 نوع عوارض مختلف در فرایند صادرات و واردات دریافت می شود.

منبع: ايرنا

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید