بخشنامه 664/71418

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 664/71418

تاریخ بخشنامه: 1400/12/21

دبیر محترم کمیته پیگیری اجرایی شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی

موضوع: نحوه بررسی تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه مسافر

با سلام و احترام؛

احتراما، عطف به مصوبات کمیته پیگیری اجرای شیوه نامه مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی مورخ 1400/11/24 موضوع نامه 135/15872/ص/1400 مورخ 1400/12/08 با توجه به این که مطابق بند 3-9 دستورالعمل ثبت وسیله پزشکی، تجهیزات پزشکی خانگی همراه مسافر، به تجهیزات پزشکی خانگی اطلاق می گردد که:

به تعداد محدود و در حد مصرف شخصی و بدون مقاصد تجاری باشد و طبق قوانین گمرک و وزارت بازرگانی به عنوان همراه مسافر تلقی شود. فهرست و حداکثر تعداد مجاز آن به پیوست جهت بهره برداری . ابلاغ تقدیم می گردد. شایان به ذکر است این اقلام نیاز به ثبت و صدور مجوز جداگانه ندارد. مسئولیت ایمنی و عملکرد آن برعهده متقاضی است و متقاضی مجاز به فروش آن نیست.

نحوه بررسی تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه مسافرنحوه بررسی تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه مسافر

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید