بخشنامه 1401/14397

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1401/14397

تاریخ بخشنامه: 1401/01/09

بخشنامه های گمرکات اجرائی

با سلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف105 مورخ 1400/05/25 و در اجرای تصویب نامه شماره 3569/ت54911ه مورخ 97/01/21 هیات محترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره 60/307050 مورخ 1400/12/23 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه نامه شماره 14002/32/8520 مورخ1400/12/21 دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صورتجلسه مورخ 1400/12/21 کارگروه تعیین سهمیه و فهرست کالای همراه مسافر مناطق آزاد ارسال می گردد. باتوجه به صورتجلسه مذکور سقف سهمیه برای اقلام قابل ورود با رویه مسافری به مناطق آزاد تجاری در سال 1401 به میزان 405 میلیون ذلار تعیین گردید. همچنین مقرر شد اقلام سال جاری تا زمان تعیین اقلام جدید برای سال 1401 ابقاء گردد.

فهرست کالاهای همراه مسافر قابل ورود از مناطق آزاد و سقف سهمیه سال ۱۴۰۱

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید