بخشنامه: ۲۶۷۷۵/هـ ب

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۲۶۷۷۵/هـ ب

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

خطاب به جناب آقای دکتر روحانی

با سلام

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۶/ت/۵۸۶۷۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳، موضوع : تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰، متعاقب بررسی ها و اعلان نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

با نظر به اینکه جزء ۱ بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موراد از جمله محاسبه حقوق ورودی ، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ( ای.تی.اس در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی می باشد. بنابراین بند ۱ مصوبه که بدون هر گونه تفکیک و برای تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و غیر آن، نرخ ارز رسمی معادل چهل و دو هزار ریال را مبنا قرار داده و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیر از کالاهای مذکور در نظر نگرفته، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف

بخشنامه: ۲۶۷۷۵/هـ ب

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید