بخشنامه: ۱۴۰۰/۵۹۴۰۳۵

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۵۹۴۰۳۵

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

خطاب به مدیرکل / مدیر محترم گمرک

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۱۱۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره ١٤٠۰/١٤٠۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم اجرایی شدن ردیف یک جدول پیوست مصوبه شماره ١٥٦٧٠٤/ت٥٨٤٩٠ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ هیات محترم وزیران مبنی بر حذف بند (٢) مندرجات ذیل یادداشت فصل ٦ ، بند (٤) مندرجات ذیل یادداشت فصل٧ ، بند (٣) مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ ، بند (٤ )مندرجات ذیل یادداشت فصل١٠ ،بند (٥) مندرجات ذیل یادداشت فصل ١٢ ، بند (٢ ) مندرجات ذیل یادداشت فصل ١٤ و بند (٣) مندرجات ذیل یادداشت فصل ٢٠،با موضوع حذف مجوز سازمان مذکور جهت واردات محصولات تراریخته و اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

علی وکیلی / مدیر کل دفتر واردات

حذف مجوز سازمان محیط‌زیست در خصوص واردات محصولات تراریخته

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید