بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۹۱۸۰

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۹۱۸۰
تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

خطاب به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ١۴۰۰/١۰۲۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۹۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۹ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۹۵۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ دفتر صنایع معدنی عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم وفق مفاد نامه (صرفاً طبق لیست پیوست) و با رعایت کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.

علی اکبر شادمانی / مدیر کل دفتر صادرات

ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید