بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۲۸۵۸۵

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۲۸۵۸۵

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه ردیف ۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ و در اجرای بند ۵ صورتجلسه منضم به آن، مقتضی است دستور فرمایند در احتساب کیل مصرف و میزان ضایعات کالاهای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اساس مفاد بخشنامه ردیف ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ و با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند.

علی وکیلی/ مدیر کل دفتر ورادات

بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۲۸۵۸۵

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید