بخشنامه : ۱۴۰۰/٤٤٢٢٠٢

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه : ۱۴۰۰/٤٤٢٢٠٢

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۶/۱۴۷۳۹۸۲ مورخ ۹۹/١١/۲۹ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۶۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/٣/۲۶ دفتر مقررات صادرات و واردات درخصوص مندرجات تصویب نامه های شماره ١١٧٦٩١/ت٥٨٢٣٠هـ مورخ ۹۹/١٠/۱۶ و شماره ١٥٦٧٠/ت٥٨٤٩٠هـ مورخ ۹۹/١٢/۲۸ درخصوص ابلاغ کد تعرفه های جدید ، به پیوست فهرست ٥٨ ردیف تعرفه هایی که در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی موضوع بند ( چ ) ماده ١٢٢ قانون امور گمرکی را دارند ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اخذ مجوز مربوطه قبل ازترخیص کالا با رعایت کامل سایرمقررات اقدام نمایند.

علی وکیلی/ مدیر کل دفتر واردات

ابلاغ فهرست ۵۸ ردیف تعرفه کالاهایی که در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز به اخذ مجوز فنی موضوع بند چ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی دارند

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید