بخشنامه گمرکی شماره 1400/107407

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی شماره 1400/107407

شماره بخشنامه: 1400/107407

تاریخ بخشنامه: 1400/02/11

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۳/۷۳/۱۳۲/۷۲۷/۴۵۷۰۸/۹۱/۶۳۹۶۳ مورخ ۹۱/۰۴/۱۱ و با عنایت به اینکه بر اساس بررسی های به عمل آمده مشاهده می گرددپس از ارسال اظهارنامه های متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، برخی از واردکنندگان در اجرای تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی نسبت به ارائه درخواست اعاده اظهار نامه متروکه از سازمان مزبور، بدون فراهم نمودن مقدمات ادامه تشریفات گمرکی اقدام می نمایند. لذا ضمن تاکید بر اجرای بخشنامه پیروی فوق الاشاره ، مقتضی است دستور فرمایید ضمن توجه لازم به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۸۶۶۰۴ مورخ ۹۹/۹/۱۱ صادره از سوی معاون محترم امور گمرکی، قبل از هرگونه اقدام در جهت پیگیری اعده اظهار نامه های متروکه مواردی از قبیل: لزوم دارا بودن ثبت سفارش ، ارایه و اخذ مجوزهای قانونی،اخذ و ارایه کد رهگیری بانک عامل، بررسی های لازم توسط سرویس ارزیابی و یا حوزه معاون امور گمرکی آن گمرک معمول و در صورت تایید مراتب جهت اقدام بعدی به واحد متروکه اعلام گردد.ضمنا مسیولیت حسن اجرای بخشنامه فوق الاشاره با ناظرین محترم ستاد نظارت گمرکات استان ها و مدیران کل محترم گمرکات اجرایی می باشد.

علی وکیلی / مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

اعاده اظهار نامه های متروکه از سازمان اموال تملیکی منوط به آماده بودن شرایط اظهار به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد …

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید