بخشنامه گمرکی به شماره 99/1467216

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 99/1467216

تاریخ بخشنامه: 1399/11/28

ناظرین،مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو شیوه نامه ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۷۳/۹۷/۴۳۰۸۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ موضوع تفویض اختیار بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد مربوطه به گمرکات مراکز استان ها و گمرک غرب تهران (در استان تهران)، ضمن تاکید بر اجرای کامل دستور العمل موصوف موارد ذیل جهت اجرا با رعایت کامل مقررات و ضوابط محددا تاکید می گردد:

۱- در مکاتبات واصله از برخی گمرکات اجرایی مشاهده می گردد مفاد بند ۳-۳ دستور العمل ( تسریع در رسیدگی به درخواست های صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی مجاز) مورد توجه و اجرا قرار نمی گیرد و برخی پرونده ها علیرغم گذشت مدت طولانی از زمان درخواست و علیرغم شمول بند موصوف همچنان بلاتکلیف می باشد، لذا توجه به موضوع مورد انتظار می باشد.

۲- با عنایت به ارجاعات شماره های ۵۸۵ و ۵۹۶  بخشنامه شماره ۱۴۵/۹۷/۵۰۹۵۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ موضوع لزوم بررسی میزان تعهدات ارزی ایفا شده متقاضیان وجوه استرداد (برگشت ارز حاصل از صادرات)، گمرکات اجرایی لازم است پس از بررسی های لازم و پیش از صدور حکم استرداد در راستای ارجاعات مورد اشاره اقدامات لازم به منظور استعلام میزان برگشت ارز حاصل از صادرات معمول و مراتب را به این دفتر جهت رسیدگی ارجاع ارجاع نمایند. ضمنا تاکید می گردد با عنایت به مفاد (بسته سیاسی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و نحوه رفع تعهدات ارزی صادراتی ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ صادرکنندگان) استعلام از این دفتر پس از پایان کامل روند رسیدگی به پرونده و دقیقا قبل از صدور حکم استرداد بایستی صورت پذیرد.

علی اکبر شامانی / مدیر کل دفتر صادرات

تاکید بر رعایت دستورالعمل استرداد حقوق ورودی و تسریع در رسیدگی های موصوف

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید