بخشنامه گمرکی به شماره 1400/182973

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی به شماره 1400/182973

شماره بخشنامه: 1400/182973

تاریخ بخشنامه: 1400/02/13

کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه های ۱۷۷/۹۹/۱۰۵۷۲۶۱ مورخ ۹۹/۹/۴ و ۲۵۲/۹۹/۱۴۸۲۵۳۳ مورخ ۹۹/۱۲/۲، موضوع فهرستاقلام شیمیایی و صنعتی مربوط به مواد ۲۴ و ۲۶ دستور العمل ماده ۴۵ موضوع بخشنامه شماره ۲۵۶/۱۴۰۸۱۰۴ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ و پیرو ارجاعات شناسه های ۹۱۱۷۲۱۵ و ۹۱۷۶۳۲۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۳۰۳۸۶۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ و رونوشت نامه شماره ۲۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص ضوابط تکمیلی صادرات پارافین، جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت مقررات ارسال می گردد. بدیهی است مفاد این بخشنامه د رگمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی نافذ بود و ارجاع آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد.

علی اکبر شادمانی / مدیر کل دفتر صادرات

شرایط و ضوابط صادرات پارافین جامد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید