بخشنامه گمرکی به شماره 1400/101473

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1400/101473

تاریخ بخشنامه: 1400/01/29

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

باسلام

به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۱۴۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۰۰۴۶۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۱ و دادنامه شماره ۱۶۳۳ مورخ ۹۹/۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳/ه مورخ ۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران موضوع بخشنامه ۱۶۷/۹۷/۵۹۴۰۷۸ مورخ ۹۷/۵/۲۰ این دفتر ارسال و بدینوسیله اعلام می گردد، اجرای بند یک بخشنامه فوق الاشاره که به موجب دادنامه مذکور ابطال گردیده از تاریخ صدور بخشنامه یاد شده کان لم یکن اعلام می گردد.خواهشمند است دستور فرماییدبا رعایت کامل مقررات اقدام فرمایید.

بدیهی است با توجه به اینکه در اجرای بند یادشده تکلیفی برای گمرکات اجرایی مبنی بر وصول تفاوت نرخ ارز در مصوبه ابلاغی پیش بینی نشده است . لذا استردادی از این بابت توسط گمرک متصور نمی شود.

علی وکیلی/ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

اجرای بند یک بخشنامه 167.97.594078 مورخ 97.05.20 با توجه به دیوان عدالت اداری از زمان صدور بخشنامه کان لم یکن می باشد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید