بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۰۰/۹۱۵۸۵

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مهلت ورود کالا و ارائه اسناد حمل

بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۰۰/۹۱۵۸۵

شماره بخشنامه: ۰۰/۹۱۵۸۵

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

احتراما پیرو بخشنامه های عمومی منتهی به شماره ۹۹/۳۹۴۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ و در راستای اجرای تصمیمات بند ۹ از جلسه سی و پنجم و بند ۱ از جلسه سی و هشتم کارگروه نظارت و تخصیص ارز و با اشاره به نامه های شماره ۲۱۶۲/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ وشماره ۲۲۹۶/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ و شماره ۷۳۹۰۴/م/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موراد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

۱- تا اطلاع ثانوی مهلت ورود (از تاریخ تامین ارز تا ترخیص کالا) دارو و تجهیزات پزشکی ( فارغ از نوع تامین ارز) و نیز سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید ، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید و … ( تامین از طریق بازار ثانویه ) وارده از محل حواله های ارزی صادره از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به بعد، برای واحدهای تجاری حداکثر ۸ ماه و برای واحدهای تولیدی حد اکثر ۱۱ ماه تعیین می گردد. همچنین مهلت ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مشمول کد تعرفه های مندرج در جدول پیوست ۲۸ ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می گردد.

۲- بر اساس مهلت ورود کالا طبق بند فوق، تا اطلاع ثانوی مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی صادره به منظور واردات دارو و تجهیزات پزشکی ( فارغ از نوع تامین ارز) و نیز سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید ، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید و …( تامینی از طریق بازار ثانویه)در صورت صدور حواله از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به بعد، از تاریخ صدور حداکثر تا ۶ ماه برای واحدهای تجاری و تا ۹ ماه برای واحدهای تولیدی افزایش می یابد.

۳-مهلت ارائه حمل اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ رسمی ( معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)  که قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ جهت واردات دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند، در صورتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بیش از ۶ ماه برای واحدهای تجاری و بیش از ۹ ماه برای واحد های تولیدی  به پایان مهلت ارائه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور مندرج در بند ۲ فوق محدود می گردد. و آن بانک موظف است ضمن اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

02166582635

3.7/5 - (7 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید