باز شدن قفل سیستمی گروههای کالایی ۴ و ۲۷

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۴۳۰۴۸

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی و حوزه های نظارت

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰/۳۹۲۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی منظم به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ شورای معاونین ارسال و اعلام میدارد:

با توجه به درخواست مکرر واحدهای تولیدی جهت ترخیص نمونه های کالا، ترخیص کالاهای متعلق به سفارتخانه ها و لزوم ترخیص کالاهای مستند به آرا محاکم قضایی و …، بر اساس بند یک مصوبات جلسه مذکور مقرر گردیده است دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی، نسبت به بازنمودن قفل سیستمی تعرفه های گروه کالایی ۴ و ۲۷ اقدام نماید.

با توجه به اینکه صاحب کالادر اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی مکلف به اظهار صحیح کالا با ثبت سفارش معتبر بوده و از طرفی مستند به مواد ۶۴ و ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، بررسی مطابقت اسناد با کالا ( از جمله بررسی گروه کالایی ) و همچنین بررسی مندرجات اظهار نامه اعم از شرایط ورود و ترخیص کالا و نیز کنترل های گمرکی از وظایف ارزیابان و کارشناسان گمرکات اجرایی تعیین گردیده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به کنترل دقیق تعرفه کالاهای اظهاری بررسی همه جانبه اظهارنامه ها اقدام نموده و در صورت اظهار کالا تحت گروه های کالایی فوق الاشاره، مستند قانونی و مقرراتی لازم در این خصوص را به صورت کامل بررسی و وفق مقررات مربوطه اقدام لازم به عمل آورند.

شایان ذکر است اخذ و ارائه کد رهگیری بانک برای ترخیص کلیه کالاهای دارای ثبت سفارش اعم از بانکی، غیر بانکی، سرمایه گذاری خارجی و… به جز مواردی که مستند به قوانین، مقررات و مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یا کارگروه تنظیم بازار بدون کد رهگیری و به صورت درصدی خارج می شوند، الزامی بوده و باید دقیقا توسط متصدیان ذیربط کنترل گردد.

در مورادی که ردیف تعرفه اظهاری کالا وفق استنباط گمرک تغییر می نماید و یا در مواردی که درخواست ترخیص کالا از محل بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود، رعایت مفاد بخشنامه ها و دستور العمل های ابلاغی از سوی معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران و این دفتر الزامی است.

بدیهی است مسئولیت ترخیص هر گونه کالا با تعرفه گروه های مورد اشاره (۴ و ۲۷) خارج از قوانین و مقررات مربوطه بر عهده کلیه عوامل گمرکی ذیمدخل در انجام تشریفات اظهار نامه مربوطه می باشد.

علی وکیلی / مدیر کل دفتر واردات

باز شدن قفل سیستمی گروههای کالایی 4 و 27

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید