25
مه
نحوه اجراي مصوبه قانون بودجه و احكام آن در اعمال نرخ برابري ارز در محاسبات گمركي سال 1401
دسته‌بندی:

بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران در اجرای بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، طبقات سود بازرگانی کلیه…

19
مه
تصویبنامه تعیین تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی در قانون امور گمرکی
دسته‌بندی:

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی ابلاغ شد. تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/06 هیات وزیران درخصوص “تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی…

7
مه
بخشنامه شماره 1401/169664
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1401/169664 تاریخ بخشنامه: 1401/02/11   کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 1109867 مورخ 1400/08/22 موضوع لغو «رویه اجرائی خوداظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح…

7
مه
بخشنامه شماره 1400/1822357
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1400/1822357 تاریخ بخشنامه: 1400/12/28   گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه 77/532894 مورخ 1400/4/22 و بخشنامه 231/1338256 مورخ 1400/10/04 و با توجه به بند(3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی…

27
آوریل
شماره بخشنامه: 1401/113015
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1401/113015 تاریخ بخشنامه: 1401/01/30   ناظرین، مدیران کل و مدیران کلیه گمرکات کشور باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1509935 مورخ 1400/11/05 در راستای دستورالعمل اجرای اخذ و نصب شناسه رهگیری…

24
آوریل
مفاد ماده 2 قانون مجازات اسلامی
دسته‌بندی:

جرم و مجازات طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.” بنابراین برای…

20
آوریل
اعلام فهرست دارو و واکسن های دامی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه : 1401/58626 تاریخ بخشنامه : 1401/01/21 حوزه نظارت گمرکات استان باسلام و احترام پیرو بخشنامه ها شماره 77/1400/528334 مورخ 1400/4/22، 231/1400/1338256 مورخ 1400/10/4، 263/1400/1434841 مورخ 1400/10/20 و 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 در…

20
آوریل
دستورالعمل معاونت امور گمرکی در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان
دسته‌بندی:

تاریخ بخشنامه: 1401/01/25 شماره بخشنامه: 1401/88426 ناظرین، مدیران کل، مدیران محترم گمرکات اجرایی باسلام و احترام با عنایت به نامگذاری سال 1401 به عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» توسط مقام محترم…