7
مه
بخشنامه شماره 1401/169664
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1401/169664 تاریخ بخشنامه: 1401/02/11   کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 1109867 مورخ 1400/08/22 موضوع لغو «رویه اجرائی خوداظهاری» موضوع تبصره 5 بند 23 دستورالعمل «اصلاح…

7
مه
بخشنامه شماره 1400/1822357
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1400/1822357 تاریخ بخشنامه: 1400/12/28   گمرکات اجرایی پیرو بخشنامه 77/532894 مورخ 1400/4/22 و بخشنامه 231/1338256 مورخ 1400/10/04 و با توجه به بند(3) مصوبات شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی…

27
آوریل
شماره بخشنامه: 1401/113015
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1401/113015 تاریخ بخشنامه: 1401/01/30   ناظرین، مدیران کل و مدیران کلیه گمرکات کشور باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 1509935 مورخ 1400/11/05 در راستای دستورالعمل اجرای اخذ و نصب شناسه رهگیری…

24
آوریل
مفاد ماده 2 قانون مجازات اسلامی
دسته‌بندی:

جرم و مجازات طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.” بنابراین برای…

20
آوریل
اعلام فهرست دارو و واکسن های دامی معاف ازمالیات بر ارزش افزوده
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه : 1401/58626 تاریخ بخشنامه : 1401/01/21 حوزه نظارت گمرکات استان باسلام و احترام پیرو بخشنامه ها شماره 77/1400/528334 مورخ 1400/4/22، 231/1400/1338256 مورخ 1400/10/4، 263/1400/1434841 مورخ 1400/10/20 و 281/1400/1482369 مورخ 1400/10/29 در…

20
آوریل
دستورالعمل معاونت امور گمرکی در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان
دسته‌بندی:

تاریخ بخشنامه: 1401/01/25 شماره بخشنامه: 1401/88426 ناظرین، مدیران کل، مدیران محترم گمرکات اجرایی باسلام و احترام با عنایت به نامگذاری سال 1401 به عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» توسط مقام محترم…

14
آوریل
حذف الزام به ثبت سفارش در مناطق آزاد
دسته‌بندی:

جناب آقای وکیلی مدیر محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه_ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی مبنی بر ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 4353/ ت55300 مورخ: 1397/1/22…