بخشنامه: ۱۴۰۰/۶۳۱۹۸۲

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۶۳۱۹۸۲

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

خطاب به بخشنامه هاي گمركات اجرائی

با سلام
به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ١١٨٠٩٨/٦٠ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور
بازرگانی منضم به تصویر تصویب نامه های شماره ١١٧٦٩١/ت٥٨٢٣٠ ه مورخ ١٦/١٠/٩٩ و شماره ١٥٦٧٠٤/ت٥٨٤٩٠ ه مورخ
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ هیئت محترم وزیران موضوع ابلاغ گروه کالایی تعرفه های سال ١٤٠٠ جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل
مقررات ارسال می گردد.

علی وکیلی / مدیر کل دفتر واردات

ابلاغ گروه کالایی ۱۷ ردیف تعرفه های جدید ایجاد شده در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه هیأت وزیران

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید