بخشنامه گمرکی به شماره 99/720651

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

 

شماره بخشنامه: 99/720651

تاریخ بخشنامه: 1399/06/24

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/1486/57 مورخ 99/6/19 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصمیم کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صمت طی نامه شماره ۶۰/۶۲۱۶۲ مورخ 99/3/8 مبنی بر لغو موافقت کلی با ورود کانتینر مستعمل به شماره ردیف تعرفه گمرکی 8609000 جهت آگاهی و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد.

علی وکیلی / مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره بخشنامه: 60/148657

تاریخ بخشنامه: 1399/06/19

خطاب به علی وکیلی / مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

موضوع: لغو موافقت کلی ورود کانتینر مستعمل

سلام علیکم

احتراما، حسب تصمیم بند ۲صورتجلسه مورخ 99/06/16 کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عطف به نامه شماره 60/62162 مورخ 99/03/08 دفتر صنایع حمل و نقل وزارت متبوع مبنی بر تولید داخلی کانتینر، به استحضار می رساند موافقت کلی ورود کانتینر مستعمل تحت ردیف نعرفه 86090000 (موضوع بخشنامه شماره 84/2/14371  مورخ 1384/09/21 این دفتر ) لغو می گردد.

سعید عباسپور / مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

 

 

جهت دانلود فایل کامل بخش‌نامه کلیک کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید