بخشنامه گمرکی به شماره 99/664459

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی به شماره 99/664459

شماره بخشنامه: 99/664459

تاریخ بخشنامه: 1399/06/12

خطاب به بخشنامه های گمرکات اجرایی

با سلام

بازگشت به مکاتبات متعدد گمرکات اجرایی و اعلام مشکلات فی مابین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرک ج.ا.ا در انجام تشریفات کالاهای متروکه به دلیل انقضاء تاریخ اعتبار موضوع تفاهم نامه شماره ۹٩۶/۷۵۲۹۲۵ موضوع مصوبه 42210ت 50544ه مورخ 93/4/18هیات محترم وزیران در تاریخ 98/8/22 مراتب تا عقد تفاهم نامه جدید و صدور دستورالعمل کلی جهت وحدت رویه گمرکات به شرح زیر ابلاغ می گردد.

۱- از آنجا که با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون امور کمرکی ، گمرک موظف به تنظیم اظهار نامه برای هر ردیف انبار کالایی که مشمول مقررات متروکه شده است می باشد با تعیین گمرک به عنوان اظهار کننده و سازمان اموال تملیکی به عنوان صاحب کالا نسبت به تنظیم اظهار نامه و انجام تشریفات ارزیابی اقدام گردد.

۲- به منظور اقدام در خصوص بند ۱ کلیه گمرکات اجرایی مکلف اند ظرف ۲۴ ساعت از ابلاغ بخشنامه نسبت به اعلام شناسه ملی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مناطق خود به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

علی وکیلی / مدیر کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

هت دانلود فایل کامل بخش‌نامه کلیک کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید