بخشنامه گمرکی به شماره 99/754648

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

 

شماره بخشنامه: 99/754648

تاریخ بخشنامه: 1399/06/30

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

ابلاغ نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر پذیرش تعهد بجای اخذ تضمین در خصوص پرونده های مشمول اخد مابه التفاوت بمیزان تعیین شده که مورد اعتراض صادرکنندگان فرآورده های نفتی در مهلت مقرر قرار می گیرد

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۳۲۱۴۰/ص مورخ ۹۹/۶/۱۲ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر پذیرش تعهد به جای تضمین (موضوع بند ۳۲ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات » واردات و… ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ه مورخ ۹۵/۴/۲۳ هیئت محترم وزیران) جهت تعیین تگلیف پرونده های مشمول بند ۲۹-الف دستورالعمل مذکور که نتایج کار گروه فنی استاندارد بیانگر شمول اخذ مابه التفاوت به میزان تعیین شده بوده و ذینفع در مهلت های مقرر در مفاد ماده ۳۲ آن دستورالعمل نسبت به نتایج اعلامی اعتراض نموده است ارسال میگردد.

با امعان نظر به بند ۳۲ دستورالعمل فوق الذکر دستور فرمایید مطابق مفاد نامه موصوف و صرفا در خصوص نتایج اعلامی کارگروه به گمرکات اجرایی تا تاریخ 99/09/01 و با توجه به اینکه مراتب طی نامه شماره ۷۲۸۲۲۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۵ این دفتر (تصویر پیوست) به وزارت نفت نیز اعلام گردیده است در صورتی که آن وزارت خانه ( واحدهای تابعه ذیربط در چارچوب مفاد نامه صدرالاشاره نسبت به اخذ تعهد به جای تضمین جهت اعتراض موضوع بند ۳۲ دستورالعمل اقدام و مراتب را به آن گمرک اعلام نمود، نسبت به موضوع با راعایت سایر مقررات مربوطه اقدام نماید.

بدیهی است این بخشنامه صرفا در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی قابل اجرا بوده و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت اطلاع خواهد بود.

علی اکبر شادمانی / مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه

 

جهت دانلود فایل کامل بخش‌نامه کلیک کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید