آخرین ویرایش اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

آخرین ویرایش اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی (مصوب ۹۰/۰۸/۲۲ – لازم الاجرا ۹۰/۱۰/۱۰)

و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۹۱/۱۲/۲۹ – لازم الاجرا ۹۲/۰۱/۲۳)

قانون امور گمرکی پس از ۴۰ سال در سال ۱۳۹۰ اصلاح گردید و آیين نامه های اجرایی آن در پایان سال ۹۱ تصویب شد که متعاقبا موادی از آن بر اساس قوانین و مقررات بعدی اصلاح شده که آشنایی با آنها لازم و ضروری است.بر همین اساس و به منظور سهولت دسترسی کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بازرگانان و صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی، دانشجویان و کلیه اشخاص ذیربط، کلیه اصلاحیه ها و الحاقیه های قانون امور گمرکی و آیین نامه های اجرایی آن تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ، با ذکر مستند و زمان اجرای هر یک، به تفکیک طی جدولی به شرح زیر تنظیم گردیده تا مورد توجه و بهره برداری لازم و قانونی قرار بگیرد.

آخرین ویرایش اصلاحات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

تهیه و تنظیم : دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران /  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

3/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید