11
مه
دریافت مجوز تجهیزات پزشکی
دسته‌بندی:

ترخیص کالاها و تجهیزات پزشکی از گمرک احتیاج به آشنایی با فرآیندهایی دارد که در این مطلب قصد داریم تا در مورد دریافت مجوز و ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک صحبت کنیم :…

31
ژانویه
کالای متروکه چیست؟
دسته‌بندی:

کالای متروکه چیست ؟ مهلت نگهداری کالا در انبار های گمرکی چقدر است ؟ طبق مــاده 24 قانون امور گمرکی مــدت مجــاز نگهــداری كــالا در انبارهــاي گمركــی از تــاريخ تحويــل كــالا بــه ايــن…