محدودیت های پیش بینی شده برای عدم رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بر اساس مصوبات بیست و هشتمین جلسه کمیته اقدام ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت های قانونی تعیین شده کمتر از ۶۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند، مشمول محدودیت های ذیل ( بند ۲ بخش ز بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰) خواهند شد.

صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ و سال ۱۳۹۹تا  ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ فرصت خواهند داشت.

بانک مرکزی: عدم صدور گواهی ثبت آماری ( تخصیص ارز)

سازمان بنادر و دریا نوردی: اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط

صرافی ها: عدم ارائه خدمات خریو و فروش، نقل و انتقال ارزی و ارائه خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم

صندوق ضمانت صادرات: عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط، نظیر صدور بیمه نامه های اعتبار صادراتی و ضمانتنامه ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت: تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی،عدم صدور، اصلاح یا تمدید ثبت سفارش ، عدم صدور هرگونه مجوزهای واردات، صادرات، تولیدی و صنفی

بانک های و موسسات اعتباری غیر بانکی: لحاظ نمودن نسبت برگشت ارز حاصل از صادرات در ارزیابی اعتبار سنجی مشتریان

گمرک ج.ا.ایران: عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی،محدودیت در ارائه ضمانت نامه ها

سازمان امور مالیاتی: لغو معافیت ها و مشوق های مالیات

محدودیت های پیش بینی شده برای عدم رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید