بخشنامه گمرکی به شماره 99/649117

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی به شماره 99/649117

شماره بخشنامه: 99/649117

تاریخ بخشنامه: 1399/06/05

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره ۲۶۴/۱۸۴۹۴۰ مورخ ۹۸/2/۱۷ و ۶۲/۹۸/۳۹۳۰۲۲ مورخ98/3/27 موضوع ضوابط صادرات تخم مرغ، به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۳۷۰۲۲ مورخ ۹۹/۶/۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت به همراه ضمائم آن در ارتباط با شرایط صادرات تخم مرغ نطفه دار خوراکی (نطفه کشی شده) جهت آگاهی و اقدام وفق مفاد نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

جهت دانلود فایل کامل بخش‌نامه کلیک کنید.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید