تصویبنامه تعیین تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی در قانون امور گمرکی

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/06 هیات وزیران درخصوص “تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی” طی نامه شماره 141439 مورخ 1400/11/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 6/11/1400 به پیشنهاد شماره 121641/2 مورخ 9/8/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (156) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- تصویب کرد:

جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین‌شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است:

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

1

تبصره (2)  ماده (103) قانون امور گمرکی

000ر620ر1 تا 000ر200ر16

2

ماده (109) قانون امور گمرکی

000ر080ر1 تا 000ر400ر5

3

ماده (110) قانون امور گمرکی

00ر700ر2 تا 000ر400ر5

4

تبصره (1) ماده (135) قانون امور گمرکی

کمتر از 000ر400ر5

محمد مخبر/ معاون اول رييس ­جمهور

منبع: dotic.ir

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید