باسلام

ضمن ایقاد جدول و آمار واکسن های وارداتی متضمن تاریخ ورود تعداد دوز آنها به استحضار می رساند:

از تاریخ ۱۵ بهمن ۹۹ لغایت ۲۶ فروردین ۱۴۰۰، میزان ۹ محموله واکسن وارداتی: روسی، چینی، هندی، و کره‌ای مجموعاً به تعداد ۱.۹۹۵.۸۰۰ دوز از فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شده و پس از انجام تشریفات گمرکی با حداقل اسناد، به صورت حمل یک سره و شبانه‌روزی در حداقل زمان ممکن (زیر ۱۵ دقیقه) تحویل نمایندگان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردیده است. مزید استحضار ، اینجانب به همراه نمایندگان سازمان های ذیربط ، هنگان ورود کلیه محموله های ذکر شده، در محل ، حضور میدانی داشته وهیچگونه ایستایی در انجام تشریفات گمرکی وترخیص واکسن‌های وارده بوجود نیامده است.

مهرداد جمال ارونقی/ معاون فنی و امور گمرکی

بخشنامه گمرکی به شماره 1400/122138