بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۲۳۷۵۳

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

خطاب به کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه ۱۱۴/۹۷/۴۲۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۷۸۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن وتجارت به انضمام نامه شماره ۰۲۰/۴۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه ۱۰۵۱۰۰۰ و لزوم اخذ مجوز معاونت امور زراعت وزارت خانه جهاد کشاورزی ونیز تاییده سیستمی موسسه تحقیقات ، ثبت و گواهی بذر و نهال عینا جهت آگاهی و اقدام لازم طبق مفاد نامه های مذکور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.

علی اکبر شادمانی / مدیر کل دفتر صادرات

رفع ممنوعیت صادرات بذر #ذرت هیبریدی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید