اعلام دستورالعمل دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

اعلام دستورالعمل دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز

بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.

به گزارش اقتصادنیوز؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شیوه پرداخت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز کالاهای مشمول را اعلام کرد. بر اساس بخش‌هایی از این بخشنامه، در مواردی که تامین ارز بابت ثبت بروات اسنادی صورت پذیرفته، برای تعرفه کالاهای مشمول باید مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 2800 تومان به ازای هر دلار از سوی واردکننده به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز شود.

اما در صورت ترخیص این دسته از کالاها در سال 1397، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 2800 تومان و در صورت ترخیص کالا در سال 1398، این مابه‌التفاوت به ازای هر دلار معادل 4800 تومان خواهد بود. همچنین در صورتی که ترخیص کالا از تاریخ بخشنامه قبلی بانک مرکزی در تاریخ 3. 6. 1397 به بعد صورت گرفته باشد؛ مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم محاسبه و از واردکننده دریافت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، برای آن دسته از تعرفه کالاهایی که بر مبنای بخشنامه قبلی این نهاد در تاریخ 3/6/1397، معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 2800 تومان هستند، اگر تعرفه کالایی مربوطه در جداول بخشنامه 21 .10. 1398 درج نشده باشد، در صورت ترخیص کالا در سال 1397 معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان 2800 تومان خواهند بود و در صورت ترخیص کالا در سال 1398، مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل 2هزار تومان به ازای هر دلار محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس این بخشنامه و مانند بخشنامه قبلی بانک مرکزی در این رابطه، «ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی»، وارد شده از محل اعتبارات اسنادی یا بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه مستندات، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه معاف هستند.

متن کامل دستورالعمل

این دستورالعمل که توسط اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تدوین و به شعب ارزی بانک‌های عامل ابلاغ شده به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی رسیده و متن آن به شرح زیر است:

در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که قبل از تاریخ 16 .05. 1397 تأمین ارز تمام یا بخشی از مبالغ آنها با نرخ رسمی (معادل ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) و یا کمتر از طریق بانک یا سامانه نیما انجام شده باشد و تعرفه کالای مربوطه مشمول ضوابط پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ نشود، صدور اعلامیه تأمین ارز و یا رفع تعهد ارزی علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق از نظر کمی و کیفی، با شرایط ثبت سفارش و سایر مدارک مرتبط، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب، بابت ارز تأمینی قبل از 16. 05. 1397 با اخذ تعهدنامه و وثایق و تضامین کافی، طی شش ماه از تاریخ ترخیص به حساب خزانه داری کل کشور نزد این بانک و به شرح زیر خواهد بود:

الف) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهایی آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ 3 .06. 1397 و پیروی‌های بعدی آن مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است، در صورت ترخیص کالا در سال ۹۷ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ این نامه عمومی، مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز( ETS) از واردکننده دریافت و واریز شود.

ب) در ارتباط با اعتبارات / بروات اسنادی که تعرفه کالاهای آنها به استناد نامه عمومی شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ  3. 06. 1397 و پیروهای بعدی آن معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار می‌باشند؛ چنانچه تعرفه کالایی مربوطه در جداول شماره (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) از نامه عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ  21. 10. 1398 درج نگردیده است، در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۷ معاف از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار است.

در صورت ترخیص کالا در سال ۱۳۹۸ و تا قبل از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان معادل ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده دریافت و واریز شود.

ج) ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی وارده از محل اعتبارات / بروات اسنادی و حواله‌های ارزی، در صورت ارائه اسناد حمل در طول سررسید اعتبارات / برات و مهلت مقرر بابت حواله ارزی، منوط به تائید دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

د) در ارتباط با کالاهای مربوط به آن دسته از حواله‌های ارزی موضوع بندهای (۴) و (۵) از نامه عمومی ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ 21. 10. 1398 و تبصره (۱) ذیل بند (۴) از نامه عمومی ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ 31. 04. 99   در صورت ترخیص از تاریخ این نامه عمومی به بعد، مابه‌التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS)  از واردکننده دریافت و به حساب خزانه واریز شود.

۲- در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق بند ۱ فوق و بابت تغییر گروه کالایی از ۱ به ۲ تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی الکترونیکی حاکی از ترخیص قطعی کالا به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد. در مواردی که کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد / حمل یکسره قبل از تاریخ سررسید مالی از درب گمرک خارج شده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تائید گمرک ذیربط مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از محل اسناد ارائه شده به آن بانک به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تعیین می‌گردد.

۳- تبصره (۱)، ذیل بند (۱) از نامه عمومی شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ  12. 04. 1399 کان لم یکن تلقی می‌گردد. ضمناً در مواردی که از محل تبصره مذکور کالا ترخیص و رفع تعهد ارزی با اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۴۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار صورت پذیرفته باشد، ضروری است آن بانک نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کند.

منبع: eghtesadnews

3.5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید