استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال۹۷

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و در اجرای تبصره (۱) ذیل ماده (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ جلسه کمیته ماده (۲) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید. ۱ – مصوبه جلسه دویست و چهاردهم (۲۱۴) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ به عنوان جایگزین مصوبه جلسه یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) ستاد مذکور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ مورد موافقت قرار گرفت. ۲ – مهلت استفاده از مفاد بند (۲) بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ با هدف مساعدت با صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به کشورهای عراق و ارمنستان تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ تمدید می گردد. ۳ – صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ اقدام نموده اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. ۴ – زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضایی مندرج در مصوبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ کمیته ماده (۲) تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می شود. ۵ – پرداخت اقساط بدهی های ارزی به شکل بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکت های معدنی و فولادی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت های معدنی و فولادی مجاز است.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال۹۷

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید