ابلاغیه مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

ابلاغیه مورخ ۱/ ۳/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی

ابلاغیه به شماره  ۲۲۵/۱۱۳۰۶/د

تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

خطاب به رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع : چگونگی اقدام ادارات امور مالیاتی در اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان / عدم ثبت گزارش رسیدگی این دسته از مودیان تا زمان اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در مهلت های تعیین شده

 

باسلام

به موجب بند ۳ قسمت (ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۰۰/۱۷۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت های مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند.

لذا با عنایت به تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرگنندگان سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به منظور جلوگیری از تجمع پرونده های مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات مزبور در مراحل دادرسی ، دستور فرمایید در اجرای بند ۷ دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ماموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنان باعث سنوات ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ با رعایت سایر مقررات کمتر از ۱۰۰ درصد می باشد.تا زمان بارگزاری نهایی میزان رفع تعهد ارزی آنان در مهلت های تعیین شده ضمن رسیدگی به دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مورد نظر از ثبت گزارش مزبور تا اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت های تعیین شده خودداری نمایند.بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان ، ادراات امور مالیاتی  می بایست نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

علی رستم پور/مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید