اخبار

بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۲۶۲۰۳۵

بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۲۶۲۰۳۵

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۲۶۲۰۳۵

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

خطاب به ناظر محترم، مدیرکل محترم و مدیر محترم

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

عنایت به بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۴۱۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در رابطه با احکام و ردیف های درآمدی قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ بدینوسیله به آگاهی می رساندبا توجه به بند ۹ بخشنامه موصوف موضوع جز۲ بند ح از تبصره ۷قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، حقوق ورودی واردات گوشی های تلفن همراه (موبایل) با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۲٪ تعیین شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه حسب اعلام دفتر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فرایند ماخذ و تعرفه از فرایند ارزش گذاری کالا منفک بوده و امکان ایجاد قوانین جهت اعمال ارزش در میزان ماخذ یک تعرفه در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد. لذا لازم است این موضوع توسط کارشناس مربوطه کنترل و اقدام گردد. با این وصف خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تاکید به کارشناس سرویس ارزیابی جهت دقت در اخذ حقوق ورودی موصوف، واحد بازبینی ( با نظارت مستقیم مدیر گمرک و یا معاونت مربوطه ) به قید فوریت ضمن استخراج آمار واردات تلفن همراه از ابتدای سال جاری نسبت به کنترل مجدد اظهار نامه های مرتبط از لحاظ رعایت قوانین و مقررات و دریافت حقوق ورودی تلفن همراه اقدام و تشریفات مرتبط با رسیدگی های پس از ترخیص وفق قانون انجام گیرد.

علیرضا صدری خواه / مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی

حقوق ورودی موبایل ۱۲ ٪

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *